ZALÉVÁNÍ
SPÁR POMOCÍ TECHNOLOGIE JST1

VÝHODY

oprava spár je ekonomicky úsporná a účinná forma prevence

oprava 1bm spáry je několikanásobně levnější než oprava 1m2 výtluku

členitý povrh stěn spáry (oproti přípravě frézováním)

vysoká přilnavost asfaltové zálivky NADLER VPE

zálivková hmota NADLER VPE absorbuje více než 25 % změnu oběmu – vzniká pružný spoj.

úprava povrchu protismykovým posypem GranuGrip

opravená spára je ihned pojízdná

Technologie JST (Joint Sealing Technology) je soubor zařízení
na ošetření otevřených spár a divokých trhlin. Skládá se
z profukovacího zařízení KOMP SL a zálivkového vařiče KK 50.
KOMP SL je zařízení, které pomocí stlačeného vzduchu
a plynového hořáku vyčistí spáru či trhlinu nejen od běžných nečistot, ale odhalí také mikrotrhliny v okolí a tlakem vzduchu odstraní nesoudržné části vozovky. Horkým vzduchem také aktivuje povrch spáry a zajistí tak lepší soudržnost zálivkové hmoty s podkladem. KK 50 je zálivkový vařič uzpůsobený pro aplikaci zálivkové hmoty do přímých
i divokých trhlin. Je opatřen aplikační botkou o šíři 30, nebo 60 mm pro různé velikosti spár. K zařízení je dodávána specilání modifikovaná asfaltová zálivka dle evropských norem SNV 164 a ZTV - StB 01.

JAK TO FUNGUJE?

Sídlo společnosti:
Opravy a údržby komunikací s.r.o., Vinohradská 2165/48120 00, Praha 2

IČ: 24687421 DIČ: CZ24687421