SILKOT

Stroj určený na údržbu asfaltových vozovek, který využívá patentu hloubkové aktivace asfaltového pojiva ve vozovce, zvané ITHR ( Infra Thermo Homogenizační Renovace). Základními součástmi stroje jsou sklopné nahřívací infračelo, plynová soustava LPG, izolovaný ohřívací zásobník (kapacita 1,1m3), elektrická soustava s bateriemi, to vše kompaktně umístěné na jednom podvozku.

opravujeme

VÝHODY

bez stavebních a jiných mechanických zásahů do vozovky

oprava beze spáry, opravené místo ve spoji znovu nepraská

opětovné spojení mikrotrhlin v podkladu

prodloužení životnosti opraveného místa o několik let

oprava je velmi rychlá, trvá  15 – 25 minut

bez dopravní uzavírky, opravy prováděné za provozu

oprava je až 2,5 krát levnější než frézování či řezání asfaltové vozovky

opravy je možné provádět i v zimním období – až do -10°C

používáme výhradně novou asfaltovou směs, která zaručuje konstantní parametry oprav

po opravě je možné místo rychle uvést do provozu

 

výtluky, výmoly

propadlá místa, vyjeté koleje ve vozovce

praskliny, síťově rozpady vozovky

překopy po instalaci sítí

propadlé, prasklé překopy

nerovnosti u kanal. vpustí, poklopů apod.

Sídlo společnosti:
Opravy a údržby komunikací s.r.o., Vinohradská 2165/48120 00, Praha 2

IČ: 24687421 DIČ: CZ24687421