POSTUP

OPRAVY

Zařízením KOMP SL je opravovaná spára vyčištěna od zanesených
nečistot (tlakem vzduchu jsou odstraněny i případné nesoudržné části vozovky)

Horkým vzduchem ze zařízení KOMP SL je aktivován povrch spáry pro lepší přilnutí zálivkové hmoty

Po vyčištění a přípravě povrchu je do předehřáté spáry aplikována horká asfaltová zálivka připravená v zařízení KK 50

Bezprostředně po zalití spáry je její povrch zasypán bezpečnostní protismykovou hmotou

Opravenou a zasypanou spáru je možné ihned zatížit dopravou

Sídlo společnosti:
Opravy a údržby komunikací s.r.o., Vinohradská 2165/48120 00, Praha 2

IČ: 24687421 DIČ: CZ24687421